Published On: juni 27, 202251 words0,3 min read

Adiyogi er ikke bare navnet på vår nettside og nettbutikk, Adiyogi er også en person, eller rettere sagt betegnelsen på skaperen av den yogiske kulturen, nemlig Shiva. I den yogiske kulturen er ikke Shiva en gud, men den første yogien, derav navnet «Adiyogi» som betyr «Den første yogien»

Leave your comment

Related posts